adresa Vodičkova 5,
Praha 2

Zvolte jazyk

pece

Naším krédem je poskytovat komplexní péči, která má za hlavní cíl celkové ošetření chrupu bez nutnosti neustálých oprav, zabezpečení dlouhodobého zdraví a stability. Veškeré zákroky provádíme na jednom místě s pomocí nejmodernější techniky.

První návštěva

Před Vaší první návštěvou si objednejte termín vstupního vyšetření telefonicky, e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře anebo osobně. Termín návštěvy Vám potvrdíme telefonicky (e-mailem) a popíšeme Vám průběh této první návštěvy a cestu, jak se k nám dostanete. Pokud nám sdělíte Váš e-mail, zašleme Vám všechny potřebné informace elektronicky.

Po příchodu na recepci vyplníte vstupní dotazník, který obsahuje základní osobní údaje a informace o Vašem zdravotním stavu. Ty budeme potřebovat pro určení co nejlepšího léčebného plánu. V případě, že byste si při vyplňování nebyli něčím jistí, rádi Vám se vším poradíme.

Před vstupem do ordinace Vám bude zhotoven digitální panoramatický rentgenový snímek.

Následné vstupní vyšetření zahrnuje celkové vyšetření dutiny ústní zrakem a sondou, intraorální kamerou a vyhotovení foto dokumentace. Standardními metodami lze ovšem zjistit pouze zlomek z přítomných kazů. Především kazy vzniklé v mezizubí lze takto odhalit jen výjimečně. Abychom byli schopni odhalit všechny kazy, používáme rutinně specializovaná přístrojová vyšetření (např. rentgenový snímek Bite-Wing). Na těchto snímcích je možné sledovat celou šíři patologií od drobných poškození povrchu zubu až po všechna stádia zubního kazu, a to i většinu kazů přítomných pod výplněmi. Až 85 % zubních kazů lze při preventivním vyšetření zjistit pouze díky této technice a provést jejich včasné ošetření. Ošetření kazu v raném stádiu odvrátí mnohem větší destrukci zubu nebo nevratné poškození zubní dřeně.

Po komplexním vstupním vyšetření spolu vytvoříme detailní léčebně-finanční plán péče s ohledem na Vaše časové a jiné možnosti. Klademe velký důraz na plnou informovanost o všech variantách péče a jejich plnému porozumění. Samozřejmě rádi zodpovíme i všechny Vaše dotazy. V případě komplikovanějších situací pro Vás tento plán připravíme a zašleme na e-mail. Vše lze znovu podrobně vysvětlit v rámci následující návštěvy.

Proč klademe důraz na zhotovení detailního plánu péče?

Je velice důležité, aby se celý chrup a žvýkací aparát posuzovaly jako celek. Aby byla zajištěna jeho správná funkce, nesnažíme se pouze vyléčit jednotlivý zub, ale celý Váš chrup komplexně. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se nalézt tu nejlepší cestu k Vašemu zubnímu zdraví. Díky tomuto přístupu nedochází k rozvoji dalších poškození chrupu a dásní (např. úbytek kosti kolem zubů, posuny zubů, přetížení aj.). To by samozřejmě vedlo k opakované léčbě, která je velice komplikovaná, zdlouhavá a finančně náročná. Naším cílem je, abychom se po dokončeném ošetření setkávali pouze při pravidelných preventivních prohlídkách.

Číst více
endodoncie
prevence

Prevence

Aby Váš chrup zůstal i nadále krásný a zdravý, klademe důraz na pravidelnou preventivní péči, která může včas odhalit budoucí obtíže. Včasné odstranění problému je jednodušší a rychlejší. V rámci preventivní péče je velmi důležitá pravidelná návštěva dentální hygieny, kde Vám dentální hygienistka odstraní zubní kámen a pigmenty. Budete také instruováni o správném provádění dentální hygieny.

Hlavním úkolem preventivní prohlídky je komplexní kontrola stavu Vaší dutiny ústní. Vyšetříme a zhodnotíme stav ústních sliznic a slinných žláz, povrch jazyka, stav blízkých lymfatických uzlin či čelistní klouby. Další důležitou součástí preventivní prohlídky je také parodontologické vyšetření dásní, jejich krvácivosti a případného ústupu kosti. Nakonec jsou na řadě samotné zuby. Lékař pohledem zhodnotí pigment a zubní kámen, který buď hned odstraní nebo případně doporučí návštěvu u dentální hygienistky. Dále zkontroluje přítomnost kazů, citlivých krčků, stav starších výplní a protetických prací, popřípadě implantátů.

V pravidelných intervalech zhotovujeme detailní rentgenové snímky tzv. "bite-wing" jedenkrát ročně, a digitální panoramatický snímek jednou za 2roky.

Číst více

Dentální hygiena

Slovo "prevence" je ve stomatologii skloňované ve všech pádech. Především pak v oblasti, která se nazývá dentální hygienou a která je nezbytnou součástí celkové zubní péče. Většina obtíží postihující zuby a okolní tkáně je důsledkem zubního povlaku, který na zubech ulpívá. Pravidelnou dentální hygienou je možné předejít většině zubních onemocnění, jejichž pozdější léčba je podstatně nákladnější a komplikovanější. Čisté zuby se nekazí a prevence stojí za to.

Dentální hygiena zahrnuje všechny prostředky a formy péče o ústní dutinu. U nás v HydePark Dent klademe velký důraz na individuální hygienický režim, který zahrnuje výběr pomůcek pro ústní hygienu, nácvik jejich používání a profesionální čištění zubů (odstranění zubního kamene, plaku a pigmentací). Součástí zubní hygieny je rovněž vyšetření stavu dásní a posouzení všech ostatních faktorů ovlivňujících hygienu dutiny ústní. Standardní interval návštěvy dentální hygieny je 2x ročně a předchází pravidelnou preventivní prohlídku u zubního lékaře. V případě nutnosti intenzivnější péče je interval kratší (3-4 krát ročně).

Číst více
dentalni hygiena
zachovna stomatologie

Záchovná stomatologie

Konzervativní ošetření či také záchovná stomatologie má jediný cíl – udržet zuby co nejdéle ve Vašich ústech. Skládá se především z léčby zubních kazů, onemocnění zubní dřeně (endodoncie) a mechanických poškození způsobených např. úrazem. Příčiny vzniku zubního kazu, zánětu dásní a parodontózy známe již desítky let. Ačkoliv jsou preventivní opatření obecně známé (pečlivá dentální hygiena, pravidelné prohlídky), neustále patří v naší republice mezi velmi rozšířená chronická onemocnění. Často se na problémy přijde pozdě, jelikož pacient nepociťuje obtíže. Pozdní léčba je náročná nejen časově, ale i finančně a prognóza je vždy horší než u zdravého zubu.

Hlavním úkolem preventivní prohlídky je komplexní kontrola stavu Vaší dutiny ústní. Vyšetříme a zhodnotíme stav ústních sliznic a slinných žláz, povrch jazyka, stav blízkých lymfatických uzlin či čelistní klouby. Další důležitou součástí preventivní prohlídky je také parodontologické vyšetření dásní, jejich krvácivosti a případného ústupu kosti. Nakonec jsou na řadě samotné zuby. Lékař pohledem zhodnotí pigment a zubní kámen, který buď hned odstraní nebo případně doporučí návštěvu u dentální hygienistky. Dále zkontroluje přítomnost kazů, citlivých krčků, stav starších výplní a protetických prací, popřípadě implantátů.

Co je to vlastně zubní kaz? Zubní kaz je nejrozšířenější infekční chorobou obecně. Je způsoben činností baktérií a mikroorganismů dutiny ústní. Tyto bakterie se nacházejí především v zubním povlaku, jehož množství je zvýšeno v případě nedostatečné ústní hygieny. Bakterie povlaku uvolňují mnoho různých toxických látek. Mezi nejdůležitější patří kyseliny, které se produkují při metabolismu cukrů. Tyto kyseliny následně narušují povrch zubu a spolu s dalším průnikem bakterií do hlubších struktur způsobují zubní kaz.

V případě průniku zubního kazu (bakterií) do dřeňové dutiny zubu (nerv) vzniká zánět, který je nutné ošetřit (endodoncie). Endodontické ošetření je tedy nejčastěji důsledkem komplikací zubního kazu. Může také řešit odumření zubní dřeně následkem úrazu. V obou těchto případech je třeba odstranit poškozený nerv, pročistit veškeré prostory uvnitř zubu a vše následně kvalitně a hermeticky zaplnit. Předpokladem úspěšného ošetření je důkladné mechanické pročištění a desinfekce všech kanálků. Infekční prostředí uvnitř zubu se může projevit bolestivostí a vytvořením ložiska infekce v kosti (váček). Po zaplnění kořenového systému je velice důležitý výběr následného ošetření korunkové části zubu (výplň, korunka), které zajistí dlouhodobou stabilitu ošetření.

Číst více

Endodoncie

V případě průniku zubního kazu (bakterií) do dřeňové dutiny zubu (nerv) vzniká zánět, který je nutné ošetřit (endodoncie). Endodontické ošetření je tedy nejčastěji důsledkem komplikací zubního kazu. Může také řešit odumření zubní dřeně následkem úrazu. V obou těchto případech je třeba odstranit poškozený nerv, pročistit veškeré prostory uvnitř zubu a vše následně kvalitně a hermeticky zaplnit.

Předpokladem úspěšného ošetření je důkladné mechanické pročištění a desinfekce všech kanálků. Infekční prostředí uvnitř zubu se může projevit bolestivostí a vytvořením ložiska infekce v kosti (váček). Po zaplnění kořenového systému je velice důležitý výběr následného ošetření korunkové části zubu (výplň, korunka), které zajistí dlouhodobou stabilitu ošetření.

Číst více
endodoncie
paradontologie

Parodontologie

Parodontóza (Parodontitida) je infekční, zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubu (parodontu). Parodont se skládá z dásní, alveolární kosti, kořenového cementu a z vazivových vláken, která kotví zub do kosti. Při postižení parodontu a jeho neléčení dochází postupně k ústupu dásní, ztrátě kosti, odhalování zubních krčků, uvolňování zubů, což může skončit až jejich ztrátou.

Příčinou tohoto onemocnění je zmnožený povlak s bakteriemi (plak), který po určitém čase způsobí lokální zánět. Onemocnění začíná zánětem dásní, který se projevuje jejich krvácením při čistění zubů. Dalšími příznaky mohou být zvýšená citlivost na dotek, viditelný otok a změna jejich barvy. Při včasné léčbě nemá tato fáze onemocnění trvalé následky a je tedy plně reverzibilní. V opačném případě dojde k přechodu zánětu na další části závěsného aparátu zubu - alveolární kost, cement a vlákna kotvící zub do kosti a jejich destrukci. Tato ztráta je již trvalá a je spojená s estetickými a hlavně funkčními negativními projevy.

Příznaky rozvinutého onemocnění jsou již nepřehlédnutelné a patří mezi ně silné krvácení z dásní, viklání zubů, zápach z úst, bolestivost zubů a jejich putování (zuby mění svojí polohu a vznikají mezi nimi mezery).

Aby byla léčba účinná, musí být pečlivá a komplexní. Velice důležitá je plná spolupráce klienta a zároveň perfektní ústní hygiena. Terapie počínajících fází parodontózy je vždy jednodušší než řešení komplikovaných stavů. Je tedy nutné včas stanovit přesnou diagnózu a podle ní nastavit odpovídající léčbu. Cílem je zbavit tkáně zánětu a v co největší míře obnovit závěsný aparát zubu.

Číst více

Stomatochirurgie

Nejčastějším zákrokem ve stomatochirurgii, který u nás můžete podstoupit je extrakce zubu/ů. Naším hlavní prioritou je bezbolestnost a maximální komfort při veškerých zákrocích, které u nás podstoupíte.

Extrakce zubu znamená jeho vybavení ze zubního lůžka (laicky řečeno vytržení zubu). Přistupujeme k ní při rozsáhlém poškození zubu kazem (nelze spolehlivě zrekonstruovat), v pozdních fázích parodontitidy nebo z ortodontických důvodů. Dalším častým případem je extrakce třetích molárů (zuby moudrosti nebo tzv. osmičky). Tyto zuby často nemají možnost prořezání do správné pozice. V jejich slizničním krytu, který nelze spolehlivě vyčistit, může zůstávat plak, což způsobuje kaz, případně zánět dásně.

Číst více
stomatochirurgie
rtg

RTG 3D CT

Naše klinika disponuje nejmodernějším CB CT přístrojem, díky kterému můžeme kdykoliv zhotovit 3D RTG zobrazení. Výhodou přístroje je nízká dávka záření a vysoká kvalita snímků.

Proč CT snímky? Počítačová tomografie dovoluje ošetřujícímu lékaři získat komplexní 3D přehled o obou čelistech pacienta a přidružených tkání. V detailu jsou zobrazeny kosti čelistí, zuby (včetně retinovaných), průběhy nervů, cév a hlavně vztahy jednotlivých struktur. Grafický program umožňuje velmi přesné měření libovolných vzdáleností, získání různých náhledů a řezů tkání.

Toto zobrazení využíváme při chirurgických výkonech, především implantacích, kdy jsou klasické rentgenové snímky nedostačující. Rozložení jednotlivých implantátů a určení jejich polohy je možné plánovat přímým vkládáním do snímku.

Číst více

Implantologie

Chybějící zub či zuby narušují celistvost Vašeho chrupu a přinášejí nejen estetické, ale hlavně funkční a zdravotní problémy. Chybějící zub vyvolává anatomické změny v čelisti a posuny zubů v zubním oblouku (sklánění zubů do mezer, povystoupení protilehlého zubu).

Ztrátu zubu je tedy třeba řešit vhodnou zubní náhradou, která Vašemu chrupu navrátí funkčnost a zdravý vzhled. Zubní implantáty jsou titanové šrouby, které jsou bezbolestně zavedeny přímo do čelistní kosti. Titan lidský organismus dobře snáší a po krátké době několika týdnů dochází k pevnému propojení kosti s implantátem, tzv. osteointegrace. Zubní implantát tak nahradí kořen ztraceného zubu. Na titanový šroub se poté upevňuje samotná zubní náhrada – buď korunka nebo můstek, celková protéza pokud je třeba nahradit více chybějících zubů.

Dlouhodobá prognóza říká, že zubní implantát je velmi efektivním řešením ztráty zubu. Zubní implantáty se používají již několik desítek let. V porovnání s náhradou zubu klasickým můstkem, nemusí být okolní zuby broušeny a poškozovány, což je velkou předností tohoto ošetření.

Prognóza životnosti implantátu je velmi dobrá - po deseti letech je to stále kolem cca 95 %. Zároveň je však nutno podotknout, že jeho životnost je ovlivněna mnoha faktory. Mezi ně patří především správná dentální hygiena, kvalita a objem kostní hmoty v čelisti i celkový zdravotní stav klienta. Ústní hygiena je v péči o zubní implantáty naprosto klíčová a je prováděna naší dentální hygienistkou.

Číst více
implantologie

Napište nám

Nesprávný formát e-mailu.

Vyplňte prosím Vaši zprávu

Dejte nám prosím souhlas se zpracováním osobních údajů.

Ordinační hodiny

Pondělí 08:00 - 16:00
Úterý 08:00 - 16:00
Středa 08:00 - 18:00
Čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 13:00

Polední pauza 12:00 - 13:00

Recepce otevřena od 7:45 do 12:00 a od 12:45 do - dle ordinačních hodin

Adresa ordinace

Zubní klinika Hyde Park Dent

Vodičkova 5, Praha 2

120 00

Zdravotní pojišťovny

Aktuálně již máme uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Zaměstnanecká pojišťovna škoda
  • logo rbzp
  • ozp
  • zpmv